HÀNG NGHÌN ÁNH ĐÈN FLASH TRONG LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP NEW IMAGE VIỆT NAM
DẤU ẤN MỘT THẬP KỶ PHÁT TRIỂN CỦA NEW IMAGE VIỆT NAM
HÀNH TRÌNH 10 NĂM TIÊN PHONG ĐỂ DẪN ĐẦU CỦA NEW IMAGE VIỆT NAM
NHỮNG GIAI ĐOẠN KHỞI NGHIỆP MANG TÍNH BƯỚC NGOẶT
BỆ PHÓNG TĂNG TRƯỜNG CỦA NEW IMAGE