Sự kiện nổi bật
Những sự kiện đặc biệt của New Images Việt Nam
Những sự kiện của New Images Việt Nam được tổ chức định kì, nhắm tưởng thưởng cho những nỗi lực của các Nhà Phân Phối thành công. Đây cũng là những cơ hội để công ty cùng các Nhà Phân Phối cùng nhìn lại những thành quả mà mình đã cùng nhau đạt được.
Cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của chúng tôi ngay dưới đây
Sự kiện nổi bật gần đây