Bài viết gần đây
CMND BỊ RÁCH CÓ THỂ DÙNG HỘ CHIẾU (PASSPORT) ĐỂ MỞ THẺ NPP CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
CHỒNG ĐỨNG TÊN TRÊN HỢP ĐỒNG NHƯNG DÙNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA VỢ CÓ ĐƯỢC KHỘNG? (hoặc ngược lại)
KHI MUA HÀNG CÓ THANH TOÁN BẰNG THẺ VISA, MASTER VÀ ATM NỘI ĐỊA ĐƯỢC KHÔNG?
TÔI CÓ THỂ MUA HÀNG Ở VP ĐÀ NẴNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?