New Image Vietnam

THÔNG BÁO V/v KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
2018-05-14 11:22:52 553

Trân trọng gửi đến quý Nhà Phân phối thông báo về việc ký kết hợp đồng với cán bộ, công chức. Để thuận tiện hơn trong công việc, quý NPP vui lòng lưu ý những vấn đề sau.


Album ảnh