New Image Vietnam

THÔNG BÁO V/v ĐỀ NGHỊ QUÝ NHÀ PHÂN PHỐI CẦN TUÂN THỦ ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
2017-10-10 10:12:35 967

Kính gửi: Toàn thể Nhà phân phối Công ty TNHH New Image Việt Nam

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam nhận được thông tin phản ánh ngày 09 tháng 10 năm 2017 trên chuyên mục Chào buổi sáng của VTV có phát nội dung Cảnh giác với sữa quảng cáo chữa được ung thư” và hiện trên trang báo VTV Điện tử, mục Trong nước có đăng tải bài viết “Cảnh giác với sữa quảng cáo chữa được ung thư”.

Tại chuyên mục xuất hiện nội dung một số Nhà phân phối khi tiếp thị sản phẩm Thực phẩm bổ sung “Alpha Lipid Lifeline” đã quảng cáo và cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm gây ảnh hưởng cho người tiêu dùng.

Bằng văn bản này, Công ty đề nghị Nhà phân phối cần tuân thủ đúng các quy định của công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong việc tiếp thị và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Công ty nghiêm cấm Nhà phân phối trình bày không đúng và không đầy đủ về chức năng, công dụng, cách sử dụng của sản phẩm khi thực hiện việc tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hiện nay Công ty đã yêu cầu bộ phận Pháp lý rà soát thông tin để kiểm tra và xử lý các nhóm Nhà phân phối tiếp thị sai về nội dung sản phẩm và chính sách của Công ty nhằm thực hiện các biện pháp xử lý kỉ luật và chỉnh đốn kịp thời vì sự phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật.

Dựa trên các qui định hiện hành, nếu Nhà phân phối nào cố tình vi phạm quy định của công ty và quy định của pháp luật có liên quan trong việc tiếp thị và phân phối sản phẩm công ty sẽ áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Rất mong sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý Nhà phân phối.