New Image Vietnam

THÔNG BÁO V/v Công ty nghỉ làm việc từ ngày 05/05 đến hết ngày 08/05/2018

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam trân trọng gửi đến toàn thể Quý Nhà phân phối thông báo về việc: Công ty nghỉ làm việc từ ngày 05/05 đến hết ngày 08/05/2018 (từ thứ 7 cho đến hết thứ 3 tuần sau).

Lý do: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Nhân viên.

Ngày 09/05/2018 (thứ 4), Công ty trở lại làm việc bình thường.

Vậy, Công ty xin thông báo cho Quý Nhà phân phối biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.

Kính chúc Quý Nhà phân phối nhiều sức khỏe, thành công và luôn là đối tác tin cậy của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam.