New Image Vietnam

THÔNG BÁO CÁC NGÀY KẾT DOANH SỐ NĂM 2018
2018-03-05 07:38:03 577

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam xin thông báo đến tất cả Nhà phân phối ngày kết doanh số các tháng trong năm 2018.

Kính mong các Nhà phân phối cùng công ty phối hợp để mỗi tháng có thể thống kê doanh số và phát hoa hồng đúng theo ngày quy định.