New Image Vietnam

QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý Nhà phân phối vi phậm Quy tắc hoạt động của Công ty
2017-11-09 06:54:12 16

  • Căn cứ Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Căn cứ Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam;
  • Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NEW IMAGE VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý NPP ĐẶNG VŨ MINH (ID 1412580) vi phạm Quy tắc hoạt động của Công ty.

Lý do: Cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về tác dụng của sản phẩm.

Hình thức xử lý:

- Khóa mã số hoạt động ID 1412580 trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày 08/11/2017 đến hết ngày 08/02/2018.

Điều 2. Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh và các NPP liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.