New Image Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI ĐÀI LOAN THÁNG 04/2018

Nhằm khuyến khích Quý Nhà phân phối cùng tham gia hoạt động giao lưu quốc tế, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và cùng nhau phát triển kinh doanh. Công ty New Image Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Nhà phân phối chương trình đào tạo quốc tế tại Đài Loan vào tháng 04 năm 2018,


Album ảnh